Nästa år har vi ett stort val att förbereda oss för här i Sverige som många både längtar till och fruktar, främst på grund av främlingsfientliga partier som tagit sig in. Det pågår just nu otroligt mycket krig runt om i världen vilket fört många flyktingar till Sverige. Flyktingpolitiken är någonting som vi kommer höra mest om inför valet då detta är någonting som skapar en het debatt. Men partierna har såklart miljöpunkter också men dessa uppmärksammas inte särskilt mycket, trots att det är dessa punkter som kan ha stor betydelse för jordens och befolkningens framtid. Vi måste tänka på de kommande generationerna och inte förstöra efter oss. Alla kan göra något och tillsammans kan vi skapa en miljövänlig och frisk planet utan miljöförstörelse.

Partierna har olika agendor när det kommer till miljö och energi. Givetvis är det inte högsta prioritet för alla och det är främst Miljöpartiet som har den bästa miljöpolitiken där andra frågor dock inte är lika prioriterade.

Partiernas miljöagendor

När frågan ställdes till vardera partiledare om vad som är de viktigaste frågorna 2017 så svarar nästan ingen partiledare att miljön och klimatet var deras huvudsakliga fråga. Det enda partiet som såg klimatfrågan som den viktigaste var Miljöpartiet. Gustav Fridolin säger att 2016 var det varmaste året någonsin. Enligt honom så är det endast Miljöpartiet som faktiskt är ett miljövänligt parti och att alla partier måste med på tåget och ändra sina prioriteringar. Miljöpartiet vill bygga höghastighetståg och vill se till att flyget får bära sina miljökostnader.

Många utav partierna pratar om att det är vi som har ansvaret för kommande generationer att förvalta djur och natur på ett hållbart sätt, men ingen som riktigt pratar om exakt hur detta ska göras förutom Miljöpartiet. Moderaterna tänker på förvaltarskapstanken i sin miljöpolitik där fyra huvudområden prioriteras; dessa är förstås klimatet, havet, sjöar och biologisk mångfald samt kemikalier.

Sverigedemokraterna ser att miljöpolitiken går hand i hand med energipolitiken och tycker att de viktigaste miljöåtgärderna är att förbättra energisystemen i Sverige. Centerpartiet pratar om Sverige och EU när det kommer till miljöpolitik och vill att det ska finnas mer miljövänliga bilar och gröna jobb. Partiet tycker också att det ska vara en självklarhet att leva i en giftfri värld utan att behöva oroa sig över exempelvis giftig mat eller leksaker till barn.

Vänsterpartiet säger sig ha ett ekologiskt förhållningssätt som är grundläggande, där miljöperspektiv är desto viktigare än vinst på kort sikt. De vill använda sina resurser till att investera i hållbar förnybar energi, skyddade naturområden och mer hållbara transporter. Folkpartiet anser att vetskap, teknik, demokrati och internationellt samarbete samt marknadsekonomi ger bra möjligheter att lösa eventuella problem. Kristdemokraterna likt Moderaterna utgår ifrån förvaltarskapstanken genom att lämna världen till kommande generationer på ett bra sätt utifrån miljöperspektivet. Kristdemokraterna anser att det är prio att lägga pengar på utvecklingen av förnyelsebara energikällor och bränslen samt på forskning.

Det finns ett hopp om att miljöfrågorna nu ska lyftas ordentligt och få den uppmärksamhet som krävs och det behövs otroligt mycket arbete från partierna men även Sverige överlag om vi ska vara med och bidra till en förbättrad miljö. Det behövs mer konkreta förslag och mer engagemang i vår framtida värld för att vi ska komma ifrån de fossila bränslena.