Någonting som det diskuteras hett kring är vår kära planet. Vi blir mer och mer medvetna om vad som sker med vår planet samtidigt som vi förstör den mer och mer för varje dag som går. Kol och olja är de energikällor som i dagens läge regerar i alla länder och något vi är otroligt beroende av. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att rädda vår planet innan det är för sent. Världen vilar på våra axlar och du kan göra stora förändringar om alla hjälps åt.

Fossilfritt samhälle är vår framtid

EU har infört ett mål att år 2050 ha 80-95 % mindre växthusgasutsläpp än under år 1990 och ett mål att ha ett fossilfritt samhälle. Genom att sluta använda fossila bränslen som kol, gas och, olja skapar vi en hållbar framtid för framtida generationer men också för att bevara vår planet. Det är även viktigt för oss som individer att bli mer energieffektiva – tänka på hur vi äter, värmer upp våra hus eller transporterar oss är tre faktorer som alla kan tänka på i sin vardag. Ett 100 procentigt fossilfritt samhälle är ett måste och inte bara här i Sverige utan vi måste ha förnybar energi till ett globalt mål också. Det gäller att samtliga länder deltar och blir mer miljömedvetna för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna och minska påfrestningarna på vår miljö och jord.

Trots alla länders olika förutsättningar så måste vi alla komma överens och sluta vara så egoistiska och börja tänka på konsekvenserna samt skapa en hållbar framtid. De rika länderna så som Sverige måste stå i framkant och vara föregångsländer som ska visa på att ett fossilfritt samhälle går att uppnå och låta detta spegla av sig på vår energipolitik.

Tekniken finns – alltså finns möjligheten

Tekniken har vi och den utvecklas i ilfart så denna förändring är möjlig, men det är upp till oss att se till att den verkligen drivs igenom, detta genom att aktivera oss. Förnybar energi finns tillgänglig över hela världen och är någonting som i slutändan kommer gynna oss på lång sikt då de fossila bränslena en dag kommer ta slut och dessutom förstör planeten.

Påverka miljöpolitiken du med

För att ta det där extra lilla klivet till att göra en god gärning inte bara för dig själv utan för den kommande generationen så kan du vara med och påverka. I Sverige finns det idag oändligt med ”gröna” föreningar och klubbar som man kan vara med och skänka en slant till varje månad där varje bidrag faktiskt går till någonting som hjälper oss alla och vår framtid. Det finns även en rad olika miljöprojekt som man kan ställa upp i som volontär. Det räcker ibland med en namnteckning på olika hemsidor för miljöorganisationer för att du ska vara med och påverka.

Det krävs beslutsamhet och mod att tänka i nya banor och för att våga applicera detta i politiken och nu är det upp till oss att påverka för en tryggare framtid. Varför inte använda oss av naturens egna produkter istället för att skapa farliga ämnen som förstör för djur, natur och människor. Det är ett enkelt val.