Regeringen har stärkt budgeten i arbetet mot en giftfri värld och ett fossilfritt samhälle för att satsa på förnybar energi. De vill att Sverige ska vara ett föregångsland för resterade länder i EU och i givetvis världen när det kommer till klimat- och miljöfrågor för att nå de miljömål som EU satt upp. Dessa mål är att år 2020 ska vara växthusgasutsläpp minska med 20 % jämfört med år 1990, förnyelsebara energikällor ska stå för 20 % samt energieffektivitet ska vara 20 % bättre.

Tio år senare har ytterligare mål satts upp, för år 2030 ska växthusgasutsläpp minskat med minst 40 % än år 1990. Förnybara energikällor ska ligga på 27 procent och 27–30 % förbättrad energieffektivitet. Något som de även satt upp på sin måltavla är att 15 % av den elproduktion som produceras i EU ska transporteras till länder inom EU. År 2050 strävar man efter att växthusgasutsläppen har minskat med 80–95 % jämfört med år 1990.

Flyktingkrisen tar över klimatkrisen

Allra högst upp står debatten om flyktingkrisen och inte om miljön. Miljön är någonting som många tänker är i framtiden, men kan vara närmre än vad vi tror. Integration, migration och det mångkulturella samhället är termer som det höftas med dagligen i media och vid debatter mellan de olika partierna. Frågor om miljön har hamnat lite i skymundan då flyktingfrågan blivit till det hetaste ämnet då miljöfrågor alltid stått relativt högt upp på agendan i Sverige.

Vad kan vi förvänta oss?

Som nämnt här ovan så är flyktingkrisen något som står högt upp på agendan, inte minst nu när Sverigedemokraterna kommit in och fått luft under vingarna. Det är där de heta diskussionerna ligger och miljöfrågan får inte den typ av uppmärksamhet som den faktiskt kräver för att vi ska förstå allvaret i hur vi ska förvalta vår planet till det bättre. Flyktingkrisen är något som går att ta på just nu och någonting som man kan se förändringar i ganska så direkt medan vissa inte känner av klimatförändringarna ännu utan någonting som många tänker bara finns i framtiden. Därför kommer troligtvis miljöfrågan inte att bli så uppmärksammad inför nästa val.

Sverige ligger i dag i framkant när det kommer till att utvinna energi via förnybar energi men det krävs att de olika partierna verkligen upplyser folk om problemet och att vi faktiskt har teknik och tillgångar, men vi måste bara ha alla resurser som går för att klara av att bygga upp ett fossilfritt samhälle.

Det är många utav partierna som har bristfällande miljöpolitik men som inför valet tänkt lite mer på miljöfrågorna än föregående år då det faktiskt finns många bevis på att vårt klimat förändras i rask takt. Miljöpartiet som verkligen belyser dessa frågor vill att Sverige ska vara ett föregångsland på alla plan med solceller på taken, ekologisk mat och alternativa färdmedel så som en fungerande kollektivtrafik. De vill driva igenom ett förslag så att politikerna får detta ansvar och på så sätt få andra länder att följa efter. Det ligger i vårt ansvar att ta hand om vår natur, se till att kolla upp vart alla partier står i frågor om energipolitiken då detta kommer att spela en stor roll i allas liv framöver.