Det kommer kanske inte som en chock för vissa att USA är ett av de länderna som förbrukar mest el i världen. Däremot ligger inte Kina långt efter då utvecklingen i landet ökar både vad gäller inom industrin samt hushållens elanvändning. USA är en stormakt som konsumerar mängder av egentligen allt och inte minst gas och olja som de använder som fordonsbränsle. Landet är känt för att man kan köra överallt, vilket stämmer då de släpper ut otroliga mängder avgaser varje dag.

Fossila bränslen

Det är de fossila bränslena som olja, naturgas och kol som främst används för att producera el i USA och bidrar med 85 % av all den energi som användes år 2010. Oljan är en mycket viktig energikälla för USA som är en stor oljeproducent. Det var under många år billigt att importer naturgas och olja vilket gjorde landet importberoende i slutet av 1990-talet, främsta importprodukten gällde råolja.

USA och förnybar energi

USA och Europa har alltid haft ett ganska stort glapp när det kommer till miljöfrågor då USA oftast klassats som dåliga på att hantera miljöfrågor. De fem huvudelementen som utgör förnybar energi i USA är sol, vind, vattenkraft, geotermisk energi och biomassa. År 2015 stod biomassa för 45 % av all den förnybara energin som producerades i landet.

Donald Trump vill att USA ska bli en ledande energiexportör

Sedan Donald Trump blev president har vi alla hållit andan då han uttalat sig om miljön och klimatförändringarna som något obefintligt. Han tycker att det finns bristfällande bevis ifrån forskning och ser främst problemet med fossila bränslen som något som kommer få folk att förlora sina jobb. Däremot så säger rapporter gällande att solenergiindustrin skapat en massa nya jobb och är 12 gånger så hög jämfört med tillväxten i det allmänna arbetsskapandet. I juni i år sa presidenten att USA ska bli en ledande energiexportör och detta kommer då enligt Donald Trump ge fler jobb. Han belyser först och främst jobben och ser främst hur pengarna ska rulla in istället för att se hur miljön påverkas, inte minst av allt som USA gör. Däremot så pratar president Trump om att det är en myt att de fossila bränslena skulle ta slut och att USA de senaste åren varit allt för beroende av utländska krafter som har haft kontroll över energikällor.

Något som däremot är värt att nämna är att Las Vegas nu är den största staden i USA där de kommunala verksamheterna drivs till 100 % på förnyelsebar energi. Las Vegas som dessutom är känt för sina casinon där det är blinkande ljus och massor av neonljus har miljövänliga casinon som drivs av endast förnyelsebar energi och främst solenergi. USA är ett så pass inflytelserikt land och många länder följer efter allt som detta överkonsumerande land gör. Därför finns det en stark oro nu när Donald Trump är president som inte ser att det finns en fara för miljön. USA måste ta sitt ansvar som ”storebror” och där handlar det definitivt om beslutsamhet och ändring i vardagen hos amerikanerna.