Som vi alla kanske vet är Kina det största landet i Asien samt det tredje största landet i hela världen. Däremot så har Kina flest antal invånare vilket gör att dess ekonomiska välmående samt dess energianvändning påverkar resten av vår värld. Energiförbrukningen är enorm men även behovet av energi vilket gör att förnyelsebar energi spelar en stor roll i Kina eftersom det påverkar hela världens totala konsumtion.

Kina förbrukar nästan lika mycket energi som USA

För varje år ökar energibehovet och inte minst i Kina som ligger i toppen tillsammans med USA som förbrukar energi i mängder. Per capita ligger Kina en bit efter USA då invånarantalet är fyra gånger större. De energikällor som används mest i Kina kommer från värmekraftverk – detta utgör 81 % av den el som används. År 2009 stod däremot vattenkraft för 16 % av den totala förbrukningen. På grund av kinesernas enorma energibehov är man tvungen att satsa på mer förnyelsebara energikällor som komplettering till koleldningen samt oljan.

Satsar på nya energikällor

Kol är det som framförallt används som bas i energiförsörjningen och något Kina fortfarande är mycket beroende av, däremot så blir vind, sol-, vatten-, och kärnkraft allt viktigare energikällor som landet satsar stort på. Detta för att försöka öka andelen kolfri energiproduktion.

Kärnkraft

Kärnkraft anses vara mer miljövänlig i jämförelse med olja, gas och kol genom dess begränsade påverkan på närmiljön. Det finns dock en oro förknippad till kärnkraft vilket gör säkerheten till en stor del av de nya energisatsningarna, mycket på grund av olyckan i Fukushima. Kärnkraften förväntas få en större roll i det kinesiska energisystemet på lång sikt på grund av dagens teknik och den ökade kapaciteten för bränsleframställning.

Vindkraft

Fördelarna med vindkraft anses vara många och prioriteras därför högt. Det sker utbyggnader av vindkraft i landet och dess kapacitet fördubblades mellan åren 2006–2009 och fortsätter att växa. I norra Kina är vindkraft extra intressant då det helt enkelt är starkare vind där och på så sätt som mest gynnsamt.

Vattenkraft

Kinas potential för gynnsam vattenkraft uppskattas vara väldigt hög och landet har störst potential i världen för en tekniskt möjlig utbyggnad. Ändå så är endast 30 % av denna utnyttjad. År 2020 är målet att vattenkraft ska stå för hälften av de 15 % av Kinas energikonsumtion som ska komma från nya energikällor.

Solkraft

Mellan 2005–2010 växte produktionen av solpaneler i Kina med mer än 100 % årligen, men majoriteten av produkterna exporterades till USA och Europa. Kina är idag världens ledande producent av solpaneler och den inhemska produktionen sker främst från de norra och västra delarna av Kina där förutsättningarna för solenergi är som bäst.

Investerar i förnyelsebar energi

I januari i år uppgav Kinas energimyndighet NEA att en investering på 2500 miljarder yuan som motsvarar 3300 miljarder kronor i förnybar energi. Detta kommer ske mellan 2016 och 2020 vilket kommer skapa 13 miljoner nya arbeten i branschen enligt NEA:s plan över utvecklingen av landets energisektor under de närmsta 5 åren. 2020 ska 15 % av energikonsumtionen vara förnybar el enligt målen de satt upp. År 2030 vill Kina förminska sin kolförbrukning med upp till 65 %.