Indien får sin huvudsakliga energi från den inhemska kolen. Däremot produceras det på tok för lite i de statliga kolgruvorna vilket orsakar problem när det ska levereras till elproducenterna. Problem som elbrist är något som är vanligt i Indien och vissa företag och invånare har en limiterad tid av el på dagarna, det vill säga, vissa får endast el ett par timmar om dagen. Miljontals hushåll i Indien har fortfarande ingen el alls. Elavbrott är vardagsmat i Indien och sedan slutet av 00-talet har problemen elförsörjningen bara växt.

Bristen på el bromsar landet då pålitlig tillgång till el är en central del i ett lands ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen har under det senaste årtiondet växt otroligt mycket vilket satt en press på Indiens energisektor.

Vill minska användningen av fossila bränslen

Indien är efter Kina och USA världens tredje största bov som producent av växthusgaser och den snabbast växande utsläppsnationen. Som tidigare nämnt så är kolen Indiens främsta energikälla vilket Indien nu vill minska användningen av. Indiens regering gick ut med att målet är att år 2030 använda över en tredjedel mindre energi än 2005. 40 % av all energi som produceras ska komma ifrån andra medel än fossila bränslen år 2030. Ännu är landet inte beredd på att gå riktigt lika långt som Kina som har ett mål att minska kolförbrukningen med upp till 65 % fram till år 2030.

Kolfritt år 2050

Den förnyelsebara energin fortsätter att falla i produktionskostnad vilket kan innebära att Indien inte behöver bygga något nytt kolkraftverk efter 2025 vilket kan göra landet kolfritt år 2050. Detta besked kom ifrån en rapport av energi- och resursinstitutet i New Delhi. Enligt rapporten och om detta drivs igenom kan koldioxidutsläppen i Indien minska med 10 % efter 2030. Drivs detta igenom spelar detta en stor roll för att bromsa den globala uppvärmningen.

Indien satsar stort på solenergi

I sydligaste delen av Indien, Kamuthi, långt ut på landsbygden ligger världens största solkraftspark. Indien har satsat stort på solenergi vilket gett utdelning. Indiens solenergi är inte bara rekordbilligt utan också ett hopp i rätt riktning då solkraft för första gången är billigare än kol.

Indien har beslutat att bygga 27 nya solkraftsparker till år 2019 utspritt över princip hela landet. Om detta genomförs kommer det leda till att landet på bara 3 år kommer bygga nära hälften så mycket som Tyskland som satsat stort på solkraft har totalt. Detta är en rejäl revolution med så mycket fokus på förnybar energi. Solcellsmoduler monteras upp och dessa solcellsparker ska på ett ungefär motsvara ett kärnkraftverk. Denna uppbyggnad som nu sker i Indien är förmodligen världens mest omfattande beslut angående förnybar energi. Den har en stor betydelse för världens välmående och möjligheter att undvika klimatförändringar. Idag är Kina världsledande när det kommer till förnybar el och Indien är nu på väg i samma riktning. Kina har skrotat planerna på nya kolkraftverk och istället satsat stort på sol- och vindenergi. Indien är på god väg att kunna försörja många fler invånare med el och som hjälp mot en grönare planet.