Miljöfrågan är något som verkligen diskuterats mycket på sista tiden då klimatförändringarna hotar vår planet efter allt fossilt bränsle som använts som energiförsörjning. Resurser tar slut och växthusgaserna blir allt fler och farligare för oss och vår planet. Kol och olja är fortfarande de energikällor som används mest i världen och en förändring måste ske – och det är snabbt. Glaciärer smälter, skog skövlas och våra djur dör och till sist så finns inte tiden kvar, utan det är upp till oss att se till att det blir gjort nu. Långsiktiga mål, beslutsamhet och ett enskilt ansvar är tre faktorer som kan göra stor skillnad, inte minst det egna ansvaret att tänka över hur man i nuläget lever och hur man kan dra ner på miljöfarliga faktorer i vardagen så som transporter, mat och elförbrukningen.

Förnybar energi är ett måste för en säker framtid

EU har satt stora mål på att år 2050 minska utsläppen med 80–95 % och har dessutom ett flertal delmål på vägen. Framtiden ligger i våra händer och förnybar energi är svaret på hur vi ska byta ut det fossila bränslet då världen idag är beroende av olika typer av energikällor för att ens överleva. Solceller, vindkraft, vattenkraft och biogas är viktigt för vår framtid där vi i framtiden ser att all energiförsörjning sker via dessa förnybara energier.

Att använda våra naturliga resurser som vi i dagsläget har oändliga mängder av är något som inte bara låter som ett självklart val utan också ett sätt att rädda vår planet och ge en sund planet till vår kommande generation. Tekniken finns, men det är upp till politikerna att våga satsa då vår energipolitik är vårt hopp. Just Sverige är ett ledande land när det kommer till fjärrvärme som många andra länder i världen skulle kunna ta efter. Fossilanvändningen har i Sverige minskat från hela 91 % till 8 % mellan år 1980 och 2014, detta på grund av fjärrvärmen som många hushåll numera värms upp via.

En hemsida för att fördjupa sina kunskaper

Gafe.se är en sida som handlar om den förnybara energin i politiken i världen men också i Sverige. Här kan du fördjupa dig i hur det ser ut i Sverige och vad du kan göra som enskild individ för att påverka.

Casinon och förnyelsebar energi

Las Vegas – casinovärldens Mecka är en förespråkare för förnybar energi då alla blinkande neonlampor drivs av solenergi. Fler och fler casinon hoppar nu på trenden och satsar endast på förnybar energi för en grönare värld. Visste ni att den stora skylten som man ser vid inträdet i Las Vegas är upplyst av 100 % förnybar energi.